வேட்பாளர் விவரம்
நல்லதம்பி
வயது-
கட்சிDesiya Murpokku Dravida Kazhagam தேமுதிக
தொகுதிஎழும்பூர் (தனி)
புதுமுகம் இல்லை
சினிமாவில் இருந்து அரசியல் இல்லை
இவரை பற்றி
மேலும் தேமுதிக வேட்பாளர்கள்
மேலும் தேமுதிக தொடர்பான செய்திகள்